Close
Skip to content

Arvot

Tukenan johto ja henkilökunta sitoutuvat yhteisesti määriteltyihin ja hyväksyttyihin arvoihin. Tukena arvot ohjaavat Tukenan ja sen palveluyksiköiden toimintaa ja ne näkyvät jokapäiväisessä työssä.

Ihmisen kunnioitus – perusta

 • Arvostamme asiakkaamme itsemääräämisoikeutta, täysivaltaisuutta, yksilöllisyyttä ja turvallisuutta. Toteuttaaksemme tämän kartoitamme asiakkaan tiedot, taidot ja toiveet ja laadimme yksilölliset suunnitelmat riittävän ja asianmukaisen tuen varmistamiseksi.
 • Teemme asiakkaallemme tilaa elää omaa elämäänsä omien tarpeidensa ja toiveidensa pohjalta
 • Luomme todellisia vaikutusmahdollisuuksia asiakkaillemme
 • Ammatillisuutemme on osaamista asiakkaan ja hänen läheistensä kohtaamisessa
 • Työyhteisössä sitoudumme arjessa yhteisesti sovittuihin pelisääntöihin ja huomioimme, että jokainen meistä vaikuttaa omalla käyttäytymisellään yhteisöön
 • Tarvitsemme ja arvostamme erilaista osaamista

Ihmisen kunnioitus – perusta

 • Arvostamme asiakkaamme itsemääräämisoikeutta, täysivaltaisuutta, yksilöllisyyttä ja turvallisuutta. Toteuttaaksemme tämän kartoitamme asiakkaan tiedot, taidot ja toiveet ja laadimme yksilölliset suunnitelmat riittävän ja asianmukaisen tuen varmistamiseksi.
 • Teemme asiakkaallemme tilaa elää omaa elämäänsä omien tarpeidensa ja toiveidensa pohjalta
 • Luomme todellisia vaikutusmahdollisuuksia asiakkaillemme
 • Ammatillisuutemme on osaamista asiakkaan ja hänen läheistensä kohtaamisessa
 • Työyhteisössä sitoudumme arjessa yhteisesti sovittuihin pelisääntöihin ja huomioimme, että jokainen meistä vaikuttaa omalla käyttäytymisellään yhteisöön
 • Tarvitsemme ja arvostamme erilaista osaamista
Arvot

Luotettavuus – tukijalka

 • Toimimme pitkäjänteisesti ja luomme jatkuvuuteen perustuvia palveluja
 • Rakenteemme ja taloutemme tukevat perustehtävän toteutumista
 • Yhteistyömme on avointa ja rehellistä
 • Palvelumme ovat turvallisia
 • Olemme luotettava työnantaja
 • Teemme sen minkä lupaamme

Luotettavuus – tukijalka

 • Toimimme pitkäjänteisesti ja luomme jatkuvuuteen perustuvia palveluja
 • Rakenteemme ja taloutemme tukevat perustehtävän toteutumista
 • Yhteistyömme on avointa ja rehellistä
 • Palvelumme ovat turvallisia
 • Olemme luotettava työnantaja
 • Teemme sen minkä lupaamme
Arvot

Vastuullisuus – suunta selvillä

 • Toimimme ja hoidamme talouttamme tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti toimintaympäristömme huomioiden
 • Arvostamme olemassa olevaa osaamista ja hyödynnämme sitä tulevaisuuden suunnittelussa
 • Keskitymme oleelliseen ja laatutyöskentelyn avulla luomme vastuullisen palveluntuottajan rakenteet hyville toimintatavoille ja palvelulle
 • Autamme asiakasta unelmien todeksi tekemisessä

Vastuullisuus – suunta selvillä

 • Toimimme ja hoidamme talouttamme tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti toimintaympäristömme huomioiden
 • Arvostamme olemassa olevaa osaamista ja hyödynnämme sitä tulevaisuuden suunnittelussa
 • Keskitymme oleelliseen ja laatutyöskentelyn avulla luomme vastuullisen palveluntuottajan rakenteet hyville toimintatavoille ja palvelulle
 • Autamme asiakasta unelmien todeksi tekemisessä
arvot_3

Edelläkävijyys – liikkeellä olo

 • Luomme uutta ja kehitämme olemassa olevaa
 • Haluamme oppia muilta ja jakaa omaa osaamistamme yhteistyötä tehden
 • Huolehdimme yksilöiden ja työyhteisöjemme uudistumiskyvystä luomalla mahdollisuuksia ja tilanteita innovaatioille sekä kehittymiselle
 • arvioimme toimintaamme ja keräämme aktiivisesti palautetta kehittyäksemme.

Edelläkävijyys – liikkeellä olo

 • Luomme uutta ja kehitämme olemassa olevaa
 • Haluamme oppia muilta ja jakaa omaa osaamistamme yhteistyötä tehden
 • Huolehdimme yksilöiden ja työyhteisöjemme uudistumiskyvystä luomalla mahdollisuuksia ja tilanteita innovaatioille sekä kehittymiselle
 • arvioimme toimintaamme ja keräämme aktiivisesti palautetta kehittyäksemme.
koivu_puolikas