Skip to content

Tukenan arvot

Arvomme – kunnioitus, luotettavuus, vastuullisuus ja edelläkävijyys – ovat keskeinen osa toimintaamme ja perustamme muodostava tekijä. Tarjoamme laadukasta ja yksilöllistä palvelua, joka perustuu asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen ja heidän hyvinvointinsa edistämiseen.

Ihmisen kunnioitus

Edistämme ihmisoikeuksiin perustuvaa toimintatapaa. Haluamme syventää ymmärrystämme hyvän elämän edellytyksistä. Tuemme itsemääräämisoikeuden toteutumista. Arvostamme jokaisen osaamista ja mahdollistamme sen hyödyntämisen ja kasvattamisen.

Luotettavuus

Teemme sen minkä lupaamme. Yhteistyömme on avointa ja rehellistä. Toimimme pitkäjänteisesti ja luomme jatkuvuuteen perustuvia palveluja. Rakenteemme ja taloutemme tukevat perustehtävän toteutumista

Vastuullisuus 

Kannamme vastuuta yhteisöissä ja yhteiskunnassa. Toimimme ja hoidamme talouttamme suunnitelmallisesti. Toimintajärjestelmämme tukee laadukasta toimintatapa. Henkilöstölle luomme mahdollisuudet työskennellä arvojen mukaisesti. Autamme asiakasta hyvän elämän todeksi tekemisessä

Edelläkävijyys

Haluamme luoda uutta ja vaikuttaa yhteiskuntaan ympärillämme. Edistämme yhteiskehittämisen käytäntöjä.