Esittelyssä Tukenan hallituksen uusi puheenjohtaja Kirsi Konola

TUKENA HALLINTO, TURKU

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön hallitus valitsi helmikuussa 2020 säätiön uudeksi toimitusjohtajaksi HM, eMBA Kirsi Konolan. Hän tulee toimimaan myös KVPS Tukena Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Kirsi aloitti työnsä 1.11.2020.

Konola on työskennellyt Kehitysvammaisten Palvelusäätiössä vuodesta 2004. Viimeiset vuodet hän on toiminut kehittämistoiminnan johtajana ja säätiön varatoimitusjohtajana. Lisäksi hän on ollut Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ja KVPS-konsernin johtoryhmien jäsen.

Kirsillä on erinomaiset edellytykset ottaa haltuun Palvelusäätiön toimitusjohtajuus ja jatkaa menestyksellisesti konsernin ja Palvelusäätiön strategian toimeenpanoa ja koko organisaation johtamista.

– Kehitysvammaisten Palvelusäätiön hallituksen puheenjohtaja Timo Rintala.

KVPS-konsernissa on laaja näkemys kehitysvammaisen ja tukea tarvitsevan ihmisen sekä läheisten elämään liittyvissä asioissa. Vaikuttamistoiminta, kehittämistoiminta, kiinteistötoimi ja lyhytaikaisen huolenpidon palvelut antavat ajankohtaista tietoa alan tilanteesta ja tarpeista sekä mahdollisuuksia jatkuvaan toiminnan kehittämiseen. Uusi toimitusjohtaja aikoo jatkaa tähän mennessä tehtyä työtä säätiön omaisjärjestötausta huomioiden.

Saan jatkaa tutussa työyhteisössä. Koen kuitenkin, että minulla on suuri vastuu siitä, että toimintamme kehittyy juuriamme kunnioittaen. Minulla on valtava arvostus mennyttä kohtaan.

– Kirsi Konola

Jaa blogi ystävillesi