Siirry sisältöön

Tuen ja palveluiden kehittäminen

Kehitämme ihmisoikeuksiin ja ihmisten yhdenvertaisuuteen perustuvaa tukea ja palveluita. Pyrimme löytämään ratkaisuja kehitysvammaisen tai muuta tukea tarvitsevan ihmisen ja hänen läheistensä erilaisiin tarpeisiin ja elämäntilanteisiin. Tavoitteenamme on tukea hyvää elämää.

Miten kehitämme tukea ja palveluita?

Yhteiskehittäminen

Kaikki kehittäminen tapahtuu yhdessä kumppaneidemme kanssa. Kehitämme tuen muotoja ja palveluita yhteistyössä tukea tarvitsevien ihmisten, perheiden, järjestöjen, palveluntuottajien, oppilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa. Alueellista tukea ja palveluita kehitämme yhdessä hyvinvointialueiden kanssa. Luomme ja pilotoimme uusia toimintamalleja yhteisten hankkeiden ja yhteiskehittämisen keinoin.

Verkostoyhteistyö

Teemme aktiivista verkostoyhteistyötä ja vaikutamme useissa oman alamme verkostoissa. Kehitämme uusia toimintamalleja, teemme vaikuttamistyötä, vahvistamme alan ammattilaisten osaamista sekä mahdollistamme osaamisen, asiantuntemuksen ja kokemusten jakamisen. Järjestämme myös yhteisiä tapahtumia, koulutuksia ja kampanjoita.

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälinen yhteistyö ja kansainväliset verkostomme ovat tärkeä osa tuen ja palveluiden kehittämistä. Kansainväliset hankkeet auttavat meitä kehittämään toimintaa, joka perustuu ihmisoikeuksiin ja toimeenpanee YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevaa yleissopimusta.

Kokemusasiantuntijuus

Kokemusasiantuntijat ovat tärkeitä kehittäjäkumppaneitamme. Tarjoamme tukea tarvitseville ihmisille ja heidän perheilleen mahdollisuuksia toimia kokemusasiantuntijoina ja toimintamme kehittäjinä. Yhdessä työskennellen etsimme uusia tuen ja palveluiden ratkaisuja.

Asiakaspalautteet

Keräämme säännöllisesti palautetta omasta toiminnastamme ja palveluistamme tukea tarvitsevilta asiakkailtamme, heidän perheiltään sekä hyvinvointialueilta ja muilta palveluidemme ostajilta. Tämä palaute on arvokasta toimintamme ja palveluidemme edelleen kehittämisessä.

Tuen henkilökohtaistaminen

Tavoitteenamme ovat ihmislähtöiset ja yksilöllisiin tarpeisiin vastaavat palvelut. Tuen henkilökohtaistaminen tarkoittaa sitä, että ihminen on itse avainasemassa määrittämässä tarvitsemansa tuen ja palveluiden kokonaisuutta. Pyrimme lisäämään ihmisten valinnan ja vaikuttamisen mahdollisuuksia omien palveluidensa suunnittelussa.

EU:n Vammaiskortti

Tukena-säätiö vastaa EU:n Vammaiskortin toimeenpanon koordinoinnista Suomessa.
Lue lisää Vammaiskortista vammaiskortti.fi -sivustolla.

Perhe saapuu Tulppaanitalolle

Tutustu julkaisuihimme!

Osana kehittämistyötä tuotamme tietoa, jaamme hyviä käytäntöjä ja kokemuksia. Julkaisemme oppaita, työkirjoja, keskustelukortteja, videoita, blogeja ja podcastejä.

Osallistu tapahtumiimme!

Tuomme ihmisiä yhteen. Järjestämme tapahtumia, seminaareja, työpajoja, koulutuksia ja kursseja.

Lisätietoja antaa

Petra Rantamäki

kehittämisjohtaja
Osallisuuden tukena -kokonaisuus