Skip to content

Sertifioitu Tukena-laatu

Jokainen tukenalainen työskentelee perustehtävän, vision sekä arvojen ja näistä johdettujen periaatteiden mukaisesti. Tämä on sitoutumisemme laatuun.

Tukena laatu -sertifikaatti

Strategiset tavoitteemme ovat meidän jokaisen työn laatutavoitteet.

Laadunhallinnan periaatteet on kuvattu toimintajärjestelmässämme, joka täyttää ISO 9001:2015 -standardin vaatimukset ja kansalliset vaatimukset. Toimintajärjestelmä kattaa Tukenan koko toiminnan.

Toimintajärjestelmä on kuvaus parhaista toimintatavoistamme. Tätä kuvausta jatkuvasti ylläpidämme ja parannamme.

Tukenalla on Inspecta Sertifiointi Oy:n myöntämä ISO 9001:2015 -laatusertifikaatti

Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt KVPS Tukena Oy:lle ja sen kaikille lähes 40 palveluyksikölle ISO 9001:2015 -laatusertifikaatin. Sertifikaatti sisältää hallinnon, johtamisjärjestelmän ja tukipalvelut sekä Tukenan palvelut: asumispalvelu, tukiasuminen, päivätoiminta, työtoiminta, työhön valmennus, lyhytaikaishoito, tilapäisasuminen, ryhmätilapäishoito ja henkilökohtaisen apu.
ISO 9001:2015 -sertifikaatti on tunnustus laadukkaasta toiminnasta. Työskentelemme yhteisesti sovittujen arvojen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti, ja olemme sitoutuneet kehittämään toimintaamme edelleen tavoitteidemme mukaisesti. Sertifikaatti on voimassa kolme vuotta kerrallaan ja edellyttää voimassaoloaikana vuosittain toteutettavia ulkoisia arviointeja. Tämän lisäksi arvioimme toimintaamme säännöllisesti sisäisillä auditoinneilla.

Tukenan omavalvontaohjelma

Omavalvonnalla varmistamme laadukkaat palvelut sekä asiakkaidemme oikeuksien, toiminnan laillisuuden, sopimusten ja palvelulupauksen toteutumisen. Omavalvonta on osa jokapäiväistä toimintaamme. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti omavalvontaohjelman toteutumisen seurannassa tehtyjen havaintojen perusteella. Jokaisella Tukenan palveluyksiköllä on oma omavalvontasuunnitelmansa.

Palaute asiakkaalta

”Hyvin olette onnistuneet. Toiminta ollut kivaa.”

Palaute tilaajalta

Palaute tilaajalta

"Palvelu pelaa ja asiat hoidetaan ajallaan. Yhteistyö toimii ja yksikön kanssa (johto ja henkilökunta) on helppo asioida haastavissakin asioissa.”

Palaute läheiseltä

Palaute läheiseltä

"Puurojuhla oli paras tähän astisista."

Palaute tilaajalta

Palaute tilaajalta

”Luotettavaa ja sujuvaa yhteistyötä palvelujen tarjoajalta.”

Palaute asiakkaalta

”Siivoustöistä olen positiivisesti yllättynyt”

Palaute tilaajalta

”Yhteistyö toimii ja palaute asiakkailta on ollut myönteistä.”

Palaute asiakkaalta

”Alakerran harrastustila on kiva, siellä saa tehdä omia töitä mitä ikinä tykkääkin tehdä.”

Palaute läheiseltä

Palaute läheiseltä

”Paljon hyvääkin on. Tässä asuntolassa on monia ohjaajia, jotka ovat vastaannottaneet ja ottaneet käyttöönsä erinomaisesti asukkaan vanhemmilta saatavaa tietoa vammaisesta omaisestaan..”

Palaute läheiseltä

”Kultakuusessa henkii lämmin yhtenäinen ilmapiiri.”

Palaute tilaajalta

Palaute tilaajalta

"Omaisyhteistyö on toimivaa ja asiakkaiden erityistarpeisiin kehitetään toimivia malleja. Asiakkaat hoidetaan kotona loppuun saakka"

Palaute asiakkaalta

”Asumisen puitteet ovat hyvät ja laadukkaat.”