Skip to content

Sertifioitu Tukena-laatu

Jokainen tukenalainen työskentelee perustehtävän, vision sekä arvojen ja näistä johdettujen periaatteiden mukaisesti. Tämä on sitoutumisemme laatuun.

Strategiset tavoitteemme ovat meidän jokaisen työn laatutavoitteet.

Laadunhallinnan periaatteet on kuvattu toimintajärjestelmässämme, joka täyttää ISO 9001:2015 -standardin vaatimukset ja kansalliset vaatimukset. Toimintajärjestelmä kattaa Tukenan koko toiminnan.

Toimintajärjestelmä on kuvaus parhaista toimintatavoistamme. Tätä kuvausta jatkuvasti ylläpidämme ja parannamme.

Sertifioitu Tukena-laatu

Tukenalla on Inspecta Sertifiointi Oy:n myöntämä ISO 9001:2015 -laatusertifikaatti

Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt KVPS Tukena Oy:lle ja sen kaikille lähes 40 palveluyksikölle ISO 9001:2015 -laatusertifikaatin. Sertifikaatti sisältää hallinnon, johtamisjärjestelmän ja tukipalvelut sekä Tukenan palvelut: asumispalvelu, tukiasuminen, päivätoiminta, työtoiminta, työhön valmennus, lyhytaikaishoito, tilapäisasuminen, ryhmätilapäishoito ja henkilökohtaisen apu.

ISO 9001:2015 -sertifikaatti on tunnustus laadukkaasta toiminnasta. Työskentelemme yhteisesti sovittujen arvojen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti, ja olemme sitoutuneet kehittämään toimintaamme edelleen tavoitteidemme mukaisesti. Sertifikaatti on voimassa kolme vuotta kerrallaan ja edellyttää voimassaoloaikana vuosittain toteutettavia ulkoisia arviointeja. Tämän lisäksi arvioimme toimintaamme säännöllisesti sisäisillä auditoinneilla.