Läheisten ilta Tulppaanikodilla

TUKENA TULPPAANIKOTI, TAMPERE

Tulppiksella järjestettiin ensimmäinen läheisten ilta aikoihin huhtikuun lopulla. Ilta piti sisällään herkkuja, hyviä keskusteluja läheisten kanssa sekä uusia näkökulmia arjen puuhiin.

Tulppaanikotia perustettaessa vanhemmilla oli suuri rooli. Alusta asti vanhemmat osallistuivat aktiivisesti arjen toimintaan ja tekivät paljon yhteistyötä henkilökunnan kanssa.Tänä päivänä vanhempien osallisuus arjessa ei välttämättä ole yhtä näkyvää kuin ennen mutta aivan yhtä tärkeää kuin toiminnan alussakin. Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö on yhä suuressa roolissa työssämme.

Halusimme järjestää illan, jolloin henkilökunta voisi keskittyä vain läheisiin, vastailla heitä askarruttaviin kysymyksiin sekä tuoda toimintaamme ja arkeamme paremmin heidän tietoonsa.

Vanhempia saapui Tulppaanikodille useasta perheestä. Osa osallistui Teams-yhteyden kautta. Alkuun Kehitysvammaisten Palvelusäätiöltä Nina Hirvonen esitteli meille Vammaiskortin, joka oli osalle jo tuttu. Tämän jälkeen Tulppaanikodin ohjaajat esittelivät itsensä ja kertoivat Tulppiksen arjesta.

Vanhemmat täyttivät palautelomakekyselyn sekä keskustelimme yhdessä vanhempia askarruttaneista asioista sekä molemminpuolisista toiveista. Vanhemmat kokivat läheisten illan mukavaksi vaihteluksi sekä he kokivat, että oli mukava päästä keskustelemaan ohjaajien kanssa ajan kanssa. Myös ohjaajat kokivat läheisten illan tarpeelliseksi. Oli tärkeä päästä keskustelemaan perheiden kanssa rauhassa.

Blogin kirjoitti Petra Mittilä.

Jaa blogi ystävillesi