Lapsen oikeuksien päivä

TUKENA KULTASIIPI, JYVÄSKYLÄ

Perjantaina 20.11. vietetään kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää. Kultasiivessä lapsen oikeudet näkyvät ja toteutuvat päivittäisissä toiminnoissamme.

Tässä muutamia nostoja edellä mainituista sopimuksista, joita erityisesti haluamme nostaa esille toiminnastamme:

  • lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle.
  • jokainen lapsi saa olla oma itsensä, ainutkertainen ja yhdenvertainen. Lapsella on oikeus olla ensisijaisesti lapsi, eikä häntä tule nähdä erityisten tarpeittensa, diagnoosinsa tai vammansa määrittämänä.
  • jokaisella lapsella on omat yksilölliset tarpeensa, mahdollisuutensa ja toiveensa. Aikuisten velvollisuus on kunnioittaa lapsen kehittyviä kykyjä ja tukea lasta itsenäistymään ja kasvamaan vastuullisesti.
  • jokaisella lapsella on yhdenvertainen oikeus osallistua, ilmaista näkemyksiään ja mielipiteitään sekä vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Jotta tämä toteutuu, lapsi voi tarvita aikuiselta tukea itsensä ilmaisuun ja toisten ymmärtämiseen.
  • lapsen tulisi saada nauttia täysipainoisesta ja hyvästä elämästä. Vammaisten lasten tulee voida yhdenvertaisesti muiden lasten kanssa osallistua leikki-, virkistys-, vapaa-ajan- ja urheilutoimintaan. 
  • lasten oikeudet ovat aikuisten velvollisuuksia. Aikuisten on otettava vastuu lapsen oikeuksien toteutumisesta.

Näillä kuvilla haluamme näyttää muutaman esimerkin siitä, millä tavoin meillä Kultasiivessä lapsen oikeudet toteutuvat.

Hyvää lapsen oikeuksien päivää toivottaa Kultasiiven väki!

Blogin kirjoitti Saara Peräinen.

Jaa blogi ystävillesi