Siirry sisältöön

Materiaalit

Tältä sivulta löydät laajan valikoiman Tukena-säätiön (ent. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö) yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa toteuttamia julkaisuja, raportteja ja työvälineitä. Suurin osa materiaalista on saatavilla maksuttomasti verkossa.

Kun lapsi satuttaa – Minkälaista apua erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmat kaipaavat, kun lapsi on väkivaltainen

Taru Hänninen
Tampereen ammattikorkeakoulu, 2019
Tutustu julkaisuun

Kun lapsi satuttaa – opas perheille

Kun lapsi satuttaa – opas perheille on suunnattu vanhemmille. Se tarjoaa käytännön tukea ja lisää ammattilaisten ymmärrystä perheiden arjesta. Opas sisältää vinkkejä koko perheelle sujuvan ja juuri omanlaisen hyvän arjen tueksi. Vanhempien kokema väkivalta erityistä tukea tarvitsevan lapsensa tai nuorensa taholta on vaiettu ja vaikea puheenaihe. Ilmiön nostaminen esille auttaa vähentämään häpeää ja rohkaisee perheitä hakemaan apua. Se myös auttaa yhteiskuntaa ymmärtämään paremmin, miten tukea perheitä, joissa on väkivaltaisesti käyttäytyvä lapsi tai nuori.

 • Verkkojulkaisu ja rajattu painos
 • Painetun version hinta 22 €
 • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2023

Kun lapsi satuttaa: Kielteisten tunteiden vaikutus perheen voimavaroihin vanhempien kokemana

Sonia Dyster, Minna Miettinen
Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2023
Tutustu julkaisuun

Olen minä matkan varrella huhuillut apua

Jos palvelut olisivat asiakaslähtöisempiä, useammat perheet välttyisivät väliinputoamiselta. Tätä selvitystä varten kuulimme Edelläkävijät-toiminnassa mukana olevia perheitä ja työntekijöitä. Aineiston pohjalta teimme ratkaisuehdotuksia, joiden avulla palvelujärjestelmästä saisi asiakaslähtöisemmän. 

 • Verkkojulkaisu 
 • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2021 

Loiste – pieni matkaopas perheille

Loiste-hankkeen tapaa­misissa halusimme erityistä tukea tarvitsevien lasten perheiden kiinnittävän huomiota kaikkeen siihen hyvään, jota heillä oli. Kohtaamisista, keskusteluista ja poh­dinnoista muotoutui Loiste-opas. Toivomme, että myös teidän perheenne saa oppaasta matka­eväitä arkeen. Opas on tarkoitettu kaikille perheille, joissa lapsella on erityisen tuen tarvetta.

 • Verkkojulkaisu ja rajattu painos
 • Painetun version hinta 15 €
 • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2022
Ikääntyvä läheiseni -oppaan kansi

Ikääntyvä läheiseni – opas läheiselle

Läheisen rooli on tärkeä ikääntyneen tukea tarvitsevan rinnalla. Ikääntyminen voi pelottaa ja mietityttää sekä tukea tarvitsevaa että läheistä. Valmistautuminen ja ikääntymisestä keskusteleminen tukevat hyvää ja onnellista vanhuutta. Oppaassa pyrimme antamaan äänen erityistä tukea tarvitsevien läheisille ja ammattilaisille.

 • Verkkojulkaisu ja rajattu painos
 • Painetun version hinta 10 €
 • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2023

Kouluttajan käsikirja

Tämä kirja on tarkoitettu sinulle, joka suunnittelet ja pidät erilaisia kursseja ja ryhmiä, joihin myös eri tavalla tukea tarvitseva ihminen voisi tulla mukaan. Kirjasta löydät vinkkejä ja ohjeita, jotka perustuvat pitkään kokemukseemme erityistä tukea tarvitsevien ihmisten tilaisuuksien järjestämisestä.

 • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2020
 • Verkkojulkaisu ja rajattu painos
 • Painetun version hinta 10 €

Mitäs nyt? -työkirja

Työkirja omaishoitouran päättäneille ja muille tukea tarvitsevien ihmisten läheisille. Kirja on tarkoitettu sinulle erityistä tukea tarvitsevan ihmisen läheinen, jonka nuori on muuttanut pois lapsuuden kodista. Tilanne on kaikille uusi, ja ehkäpä mietitkin omaa paikkaasi lapsesi elämässä rakentaen samanaikaisesti itseäsi ja omaa elämääsi uudelleen.

 • Verkkojulkaisu ja rajattu painos
 • Painetun version hinta 10 €
 • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2022

Toimiiko verkkototeutus? Tukea itsenäistymiseen ja muuttoon -valmennuksen verkkototeutus

Lilja Nummelin
Tampereen ammattikorkeakoulu, 2021
Tutustu julkaisuun

Kansalaisuuden avaimet – tietoa ja tehtäviä itsemääräämisoikeudesta

Tästä kirjasta löydät tietoa ja tehtäviä itsemääräämisoikeudesta erityistä tukea tarvitsevien ihmisten kanssa työskenteleville.

 • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2020
 • Verkkojulkaisu ja rajattu painos
 • Painetun version hinta 15 €

Näin minä pärjään!

Mitä asioita osaan ja mihin tarvitsen apua ja tukea? Näin minä pärjään! on selkokielinen julkaisu avun ja tuen itsearviointiin. Opas sanoittaa ihmisille tärkeitä asioita, vahvuuksia, tarpeita, toiveita ja omaa käsitystä hyvästä elämästä. Opasta voi hyödyntää esimerkiksi osana palvelusuunnitelmia tai elämäntilanteiden kuvauksia.

 • Toimittaneet Aarne Rajalahti, Kalle Ristikartano, Maisa Kosola, Marika Ahlstén ja Miia Koski
 • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2013.
 • Painetun julkaisun hinta 10 €

Näin minä pärjään! -verkkojulkaisu

Mitä asioita osaan ja mihin tarvitsen apua ja tukea? Näin minä pärjään! on selkokielinen julkaisu avun ja tuen itsearviointiin. Opas sanoittaa ihmisille tärkeitä asioita, vahvuuksia, tarpeita, toiveita ja omaa käsitystä hyvästä elämästä. Opasta voi hyödyntää esimerkiksi osana palvelusuunnitelmia tai elämäntilanteiden kuvauksia.

 • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2017.
 • Julkaisun lomakkeiden täyttö mahdollista verkossa.
 • Maksuton