Siirry sisältöön

Materiaalit

Tältä sivulta löydät laajan valikoiman Tukena-säätiön (ent. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö) yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa toteuttamia julkaisuja, raportteja ja työvälineitä. Suurin osa materiaalista on saatavilla maksuttomasti verkossa.

Kun lapsi satuttaa: Kielteisten tunteiden vaikutus perheen voimavaroihin vanhempien kokemana

Sonia Dyster, Minna Miettinen
Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2023
Tutustu julkaisuun

Kun lapsi satuttaa – Minkälaista apua erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmat kaipaavat, kun lapsi on väkivaltainen

Taru Hänninen
Tampereen ammattikorkeakoulu, 2019
Tutustu julkaisuun

Kun lapsi satuttaa – opas perheille

Kun lapsi satuttaa – opas perheille on suunnattu vanhemmille. Se tarjoaa käytännön tukea ja lisää ammattilaisten ymmärrystä perheiden arjesta. Opas sisältää vinkkejä koko perheelle sujuvan ja juuri omanlaisen hyvän arjen tueksi. Vanhempien kokema väkivalta erityistä tukea tarvitsevan lapsensa tai nuorensa taholta on vaiettu ja vaikea puheenaihe. Ilmiön nostaminen esille auttaa vähentämään häpeää ja rohkaisee perheitä hakemaan apua. Se myös auttaa yhteiskuntaa ymmärtämään paremmin, miten tukea perheitä, joissa on väkivaltaisesti käyttäytyvä lapsi tai nuori.

 • Verkkojulkaisu ja rajattu painos
 • Painetun version hinta 22 €
 • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2023

Ystävyyttä oppimassa

Tästä kirjasta löydät vinkkejä toisen ihmisen kohtaamiseen: Miten voi löytää uusia kavereita, ystäviä tai kumppanin? Missä uusia ihmisiä voi tavata, miten uusi ihminen on hyvä kohdata ja miten ylläpidetään kaveri- tai ystävyyssuhdetta? Lisäksi mukana on tehtäviä, joiden avulla voi harjoitella omia vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja.

 • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2018.
 • Verkkojulkaisu ja rajattu painos.
 • Painetun version hinta 10 €

Oikea tuki – loistava perhe

Onko vaikeaa sanoittaa, millaisella tuella mahdollistuu teidän perheenne paras arki?
Tämä työkirja auttaa perhettäsi tuen tarpeiden pohtimisessa. Myös työntekijät voivat hyödyntää työkirjaa osana perheiden kanssa tehtävää työtä.

 • Verkkojulkaisu ja rajattu painos
 • Painetun version hinta 20 €
 • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2020

Loiste – pieni matkaopas perheille

Loiste-hankkeen tapaa­misissa halusimme erityistä tukea tarvitsevien lasten perheiden kiinnittävän huomiota kaikkeen siihen hyvään, jota heillä oli. Kohtaamisista, keskusteluista ja poh­dinnoista muotoutui Loiste-opas. Toivomme, että myös teidän perheenne saa oppaasta matka­eväitä arkeen. Opas on tarkoitettu kaikille perheille, joissa lapsella on erityisen tuen tarvetta.

 • Verkkojulkaisu ja rajattu painos
 • Painetun version hinta 15 €
 • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2022