Siirry sisältöön

Materiaalit

Tältä sivulta löydät laajan valikoiman Tukena-säätiön (ent. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö) yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa toteuttamia julkaisuja, raportteja ja työvälineitä. Suurin osa materiaalista on saatavilla maksuttomasti verkossa.

Arjen ilmastoteot ja kestävät elämäntavat osana kehitysvammatyötä

Minna Harju
Turun ammattikorkeakoulu, 2023
Tutustu julkaisuun

Let’s Talk About Shame cards

The Let’s Talk About Shame cards are designed for professionals who work face to face with clients. They can be used as a tool for facing shame and supporting the client in a safe atmosphere, offering empathy and new hope. The cards encourage us to explore the emotions, thoughts and experiences that influence our actions. They help us build a shared language for talking about shame. They also offer perspectives to support success and help the professional travel side by side with the client.

 • Limited edition
 • Price 35 €
 • Service Foundation for People with an Intellectual Disability, 2023

Häpeäpakka – häpeän puheeksi ottamisen kortit

Häpeäpakka on suunnattu kohtaamistyön ammattilaisille. Se sopii tueksi häpeän kohtaamiseen ja asiakkaan kannatteluun turvallisesti, empaattisesti ja toiveikkuutta herättävällä tavalla. Pakka rohkaisee kuulostelemaan oman toimintamme taustalla vaikuttavia tunteita, ajatuksia ja kokemuksia. Se auttaa rakentamaan yhteistä kieltä häpeästä puhumiseen ja tarjoaa näkökulmia onnistumisen ja rinnalla kulkemisen tueksi.

 • Rajoitettu erä
 • Hinta 35 €
 • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2023

Kun lapsi satuttaa: Kielteisten tunteiden vaikutus perheen voimavaroihin vanhempien kokemana

Sonia Dyster, Minna Miettinen
Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2023
Tutustu julkaisuun

Opas kommunikointisovelluksen käyttöön

Krista Ojala
Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2022
Tutustu julkaisuun

Läheisen ja ammattilaisen yhteistyö

Verkkojulkaisu kokoaa yhteen ajatuksia avoimesta, luottamukseen perustuvasta yhteistyöstä, jonka avulla läheiset ja ammattilaiset voivat yhdessä edistää tukea tarvitsevan ihmisen hyvää elämää ja arkea niin asumispalveluissa kuin työ- ja päivätoiminnassakin. Läheisyhteistyömme kulmakivet ovat hioutuneet useita vuosia kestäneen yhteisen kehittämistyön tuloksena. 

 • Verkkojulkaisu
 • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2022

Mitäs nyt? -työkirja

Työkirja omaishoitouran päättäneille ja muille tukea tarvitsevien ihmisten läheisille. Kirja on tarkoitettu sinulle erityistä tukea tarvitsevan ihmisen läheinen, jonka nuori on muuttanut pois lapsuuden kodista. Tilanne on kaikille uusi, ja ehkäpä mietitkin omaa paikkaasi lapsesi elämässä rakentaen samanaikaisesti itseäsi ja omaa elämääsi uudelleen.

 • Verkkojulkaisu ja rajattu painos
 • Painetun version hinta 10 €
 • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2022

Loiste – pieni matkaopas perheille

Loiste-hankkeen tapaa­misissa halusimme erityistä tukea tarvitsevien lasten perheiden kiinnittävän huomiota kaikkeen siihen hyvään, jota heillä oli. Kohtaamisista, keskusteluista ja poh­dinnoista muotoutui Loiste-opas. Toivomme, että myös teidän perheenne saa oppaasta matka­eväitä arkeen. Opas on tarkoitettu kaikille perheille, joissa lapsella on erityisen tuen tarvetta.

 • Verkkojulkaisu ja rajattu painos
 • Painetun version hinta 15 €
 • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2022

Kehitysvammaisten kokemuksia työhönvalmennuksesta ja osallisuudesta

Venla Hyvärinen, Tarja Liski, Saara Väinölä
Tampereen ammattikorkeakoulu, 2021
Tutustu julkaisuun

Toimiiko verkkototeutus? Tukea itsenäistymiseen ja muuttoon -valmennuksen verkkototeutus

Lilja Nummelin
Tampereen ammattikorkeakoulu, 2021
Tutustu julkaisuun

Olen minä matkan varrella huhuillut apua

Jos palvelut olisivat asiakaslähtöisempiä, useammat perheet välttyisivät väliinputoamiselta. Tätä selvitystä varten kuulimme Edelläkävijät-toiminnassa mukana olevia perheitä ja työntekijöitä. Aineiston pohjalta teimme ratkaisuehdotuksia, joiden avulla palvelujärjestelmästä saisi asiakaslähtöisemmän. 

 • Verkkojulkaisu 
 • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2021 

Oikea tuki – loistava perhe

Onko vaikeaa sanoittaa, millaisella tuella mahdollistuu teidän perheenne paras arki?
Tämä työkirja auttaa perhettäsi tuen tarpeiden pohtimisessa. Myös työntekijät voivat hyödyntää työkirjaa osana perheiden kanssa tehtävää työtä.

 • Verkkojulkaisu ja rajattu painos
 • Painetun version hinta 20 €
 • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2020