Siirry sisältöön
Muuttovalmennustapaaminen

Onnistunut muutto toteutuu muuttovalmennuksen avulla

Muuttovalmennus auttaa onnistuneen muuton toteutumista. Muuttaja ja hänen läheisensä valmistautuvat ennalta elämänmuutokseen ja omannäköiseen elämään.

Muuttovalmennus edistää muuttajan ja perheen yhteistyötä tulevan asumispalveluja tarjoavan tahon kanssa. Muuttovalmennuksessa on hyvä olla yhteistyökumppanina hyvinvointialue.

Muutto on aina iso asia

Muuton myötä muuttuvat ympäristö, ihmissuhteet, päivittäiset toiminnot ja usein myös tavat. Erityistä tukea tarvitsevalle muuttajalle on tärkeää, että hän saa tarvitsemansa tuen ja voi näin valmistautua muutokseen omien vahvuuksiensa, tarpeidensa ja keinojensa mukaisesti yhdessä hänelle tärkeiden ihmisten kanssa. On tärkeää vahvistaa muuttajan toimijuutta oman elämänsä keskiössä.

Niin muuttajalle kuin läheisillekin on tärkeää saada tietoa ja vertaistukea. Kokemusasiantuntijat kertovat omista kokemuksistaan ja selviytymisenkeinoistaan. Myös vanhemmat rohkaisevat omien tarinoidensa avulla muita läheisiä. On myös tärkeää tutustua mahdollisuuksien mukaan tulevaan kotiin ja tuleviin työntekijöihin.

Mietitään muuttajan tärkeitä asioita ja toiveita

Muuttovalmennuksessa käydään läpi muuttajalle tärkeitä asioita ja toiveita, mikä vahvistaa hänen itsetuntemustaan ja voimavarojaan. Muuttaja rohkaistuu kertomaan omia mielipiteitään ja ajatuksiaan. Muuttajaa ja hänen läheisiään tuetaan tulevan asumisen ja elämisen tuen suunnittelussa. Vahvistetaan sosiaalisia ja lähiyhteisöön liittymisen taitoja.

 • Mietitään, mitä tarkoittavat oma koti ja muuttaminen?
 • Miten voin valmistautua muuttamiseen? Mitä pakkaan mukaan?
 • Milloin on muuttopäiväni? Ketkä auttavat minua muutossa?
 • Millaisen sisustuksen haluan omaan kotiin?
 • Mitä omassa kodissa voi tehdä? Mitkä ovat minulle arjessa tärkeitä asioita?
 • Mikä voisi olla minun voimabiisini muutoksessa?
 • Ketkä auttavat minua uudessa kodissani? Mitä teen, jos tulee ikävä?
 • Keitä ovat naapurini? Keitä kutsuisin tupareihin?

Muuttovalmennuksen myötä muuttajan oma motivaatio muuttamista kohtaan vahvistuu. Muutto ei enää ole niin jännittävä asia, kun se konkretisoituu. Muuttaja on valmiimpi muuttamaan.

”Olen oppinut kertomaan omista asioistani. Muutto ei ole jännittänyt niin kovasti, kun siihen liittyvistä asioista on juteltu ja olen tutustunut uusiin naapureihin.”
-muuttaja-

Käydään läpi vanhempien ajatuksia ja tunteita

Vanhempien ryhmässä käydään läpi muuttoon liittyviä tunteita ja ajatuksia – löydetään voimavaroja ja sopeudutaan tulevaan omaan elämänmuutokseen. Jutellaan tulevaisuudesta.

 • Miten voin olla muuttajan tukena?
 • Mitkä asiat ovat aikaisemmin auttaneet muuttajaa muutoksissa?
 • Miten muutto vaikuttaa minun elämääni? Kuinka muuttuu roolini vanhempana?
 • Miten voin tehdä yhteistyötä uuden kodin työntekijöiden kanssa?
 • Millaista on hyvä läheisyhteistyö?

Läheisten myötämielinen asenne on ensiarvoisen tärkeää muuttajalle. On tärkeää keskustella myös hyvästä yhteistyöstä tulevan asumispalvelun toteuttajan ja työntekijöiden kanssa. Näin lähdetään luomaan luottamusta.

Läheisten mukaan muuttovalmennus on auttanut heitä sitoutumaan muuttopäätökseen. Vertaistuki rohkaisee kohtaamaan muutoksen ja suunnittelemaan tulevaisuutta.

”Lisännyt luottamusta muuton onnistumiseen ja lapsen itsenäistymiseen.
Tuonut turvallisuutta ja rohkeutta kohdata uusi huominen ja uskallusta päästää irti.”
-vanhempi-

Tutustutaan uuteen kotiin ja sen työntekijöihin

Muuttovalmennuksen avulla muuttajat ja läheiset saavat tietoa tulevasta kodista ja sen arjen asioista. He pääsevät tutustumaan uuden kodin pohjakuviin sekä osallistumaan peruskivenmuuraukseen ja harjannostajaisiin.

Muuttovalmennuksessa tutustutaan myös puolin ja toisin tulevan kodin johtajan ja mahdollisesti jo muunkin henkilöstön kanssa. Näin edistetään hyvää yhteistyötä ja rakennetaan luottamusta.

Muuttovalmennuksen aikana tutustutaan ja saadaan tietoa muuttajan elämäntarinasta, vahvuuksista ja tuen tarpeista. Nämä tärkeät asiat siirtyvät valmennuksen myötä uuden kodin tuleville työntekijöille.

Järjestämme muuttovalmennusta

 • Verkkokurssina kaksi kertaa vuodessa STEAn tuella.
 • Tukenan sisäisenä toteutuksena yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.
 • Parhaillaan muuttovalmennus on käynnissä Tukena Meritähteen muuttavien ja heidän tärkeiden ihmistensä kanssa Kokkolassa yhteistyössä hyvinvointialue Soiten kanssa.

Kirjoittaja

Kirjoittaja Katja Marjamäki työskentelee kehittämispäällikkönä Tukena-säätiössä.