Siirry sisältöön
Ihmisyhteisö

Ovatko yhteisöt saavutettavia? - Vastaa kyselyyn ja vaikuta!

Kansainvälinen kysely selvittää nyt, ovatko yhteisömme saavutettavia vammaisten ihmisten näkökulmasta.

Vammaisilla ihmisillä on yhdenvertainen oikeus elää yhteisössä, jossa heillä on yhdenvertaiset valinnanmahdollisuudet muiden kanssa. Näin on kirjattu YK:n yleissopimukseen vammaisten henkilöiden oikeuksista (artikla 19).

Paikallisten yhteisöjen inklusiivisuuden kannalta keskisiä toimijoita ovat kunta- ja hyvinvointialueiden edustajat, palveluntarjoajat ja järjestöt sekä vammaisten henkilöiden edustajat ja etujärjestöt.

Osallistu kyselyyn ja vaikuta!

Kansainvälinen ICALL (Inclusive Communities for All) -hanke kartoittaa nyt keskeisille toimijoille kohdennetulla kyselyllä, miten osallisuus yhteisöissä tällä hetkellä toteutuu vammaisten ihmisten kohdalla.

Kyselyiden ja syksyllä tapahtuvan fokusryhmätyöskentelyn perusteella luodaan kurssi, jolta keskeiset toimijat saavat käytännön taitoja ja osaamista paikallisten yhteisöjen muokkaamiseksi niin, että ne olisivat paremmin saavutettavia kaikille – myös vammaisille ihmisille. Tiedonkeruun pohjalta luodaan myös suosituksia niin paikallisiin kuin EU-tason ohjauspoliittisiin linjauksiin.

Vastaamalla kyselyyn pääset vaikuttamaan!

Vastaukset toivomme 23.8.2024 mennessä.

Tutustu ICALL-hankkeeseen!

Lisätietoja antaa

Risto Räkköläinen