Palautteella pistetään paremmaksi

TUKENA POUTAPILVI, IMATRA

Tunnistaaksemme omat vahvuutemme ja toisaalta tiedostaaksemme asiat, joissa meillä on parannettavaa, kerätään Poutapilvessä asiakkailta palautetta joka vuosi. Palautetta kerätään asukkaiden läheisiltä, tilaajalta ja asukkailta itseltään. Myös suora palaute on meille tervetullutta. Se dokumentoidaan ja siihen koetetaan reagoida aina, mieluusti mahdollisimman pian.

Asiakastyytyväisyyskyselyistä saadaan tärkeää tietoa mm. toimintaympäristön muutoksesta ja asiakkaiden tarpeista ja toiveista. Lisäksi oman työn kehittäminen on tätä päivää. Palaute hyödynnetään esimerkiksi silloin, kun laaditaan yksikön koulutussuunnitelmaa. Samalla asetamme itsellemme tavoitteita työhön ja ”piirretään yhteistä karttaa” asiakkaiden kanssa.

Tänä vuonna kyselyt läheisille ja Poutapilven asukkaille toteutettiin toukokuussa ja saimme runsaasti vastauksia läheisiltä, lämmin kiitos vastaajille!

Anne Puittinen on tehnyt vastauksista koonnin ja se käydään henkilökunnan kanssa läpi kesälomakauden päätyttyä. Tässä muutamia suoria lainauksia avovastauksista:

”Hoidon taso on ollut hyvä koko läheisemme asumisen ajan”

”Hyvä työilmapiiri välittyy ja tilat ovat kodikkaat”

”Kaikki toimii moitteettomasti ja palvelu on hyvää”

”Lämmin henkinen palvelu, hoitajat ihania ja huomaavaisia, paneutuvat työhönsä”

”Poikani ei pysty elämään itsenäistä elämää, tarvitsee apua kaikessa vammansa takia. Tämänhetkinen elämä hänellä on todella hyvää!”

”Voi luottaa siihen, että hänestä pidetään hyvää huolta. Elämä on hyvää ja tasapainoista.”

”Hyvää ystävällistä hoitoa, hyvää arkea, se riittää”

”Toivomme samaa jatkuvuutta”

”Voimme luottaa, että läheisellämme on pysyvä koti myös jatkossa Poutapilvessä”

Konsernin yhteisenä koulutusteemana on ollut läheisyhteistyö ja työyhteisön haastavat vuorovaikutustilanteet. Näitä asioita nostettiin esille myös Poutapilven asiakastyytyväisyyskyselyssä. Läheisyhteistyö ja siihen liittyvät kohtaamiset, asioista tiedottaminen ja puhuminen ovat läheisille ensiarvoisen tärkeitä. Kohtaamisilta toivotaan kiireettömyyttä ja ajan antamista tässä ja nyt.

Asukkaan äiti, Eila Kurki, kertoo olevansa ”yleisesti hirveän tyytyväinen” Poutapilven tapaan toimia. Hän kertoo, että hänestä on hienoa, että Eetulle on esimerkiksi pystytty järjestämään yksilöllistä toimintaa; Eetu käy ”oman ohjaajansa” kanssa ratsastamassa n. kerran kuukaudessa. Hienoksi asian tekee vielä sekin, että ohjaaja on ratsastuksen ihan oikea ohjaaja, Anu Pulliainen.

Blogin kirjoitti Mervi Shemeikka ja Anne Puittinen.

Jaa blogi ystävillesi