Skip to content

Tukenan palvelut

Tukena Hyvä Elämä -palvelut®

Kehitysvamman ja muun syyn vuoksi apua ja tukea tarvitsevan ihmisen palvelut

Me tukenalaiset tuotamme palveluitamme kaikille hyvinvointialueille ympäri Suomen. Kerromme mielellämme lisää palveluistamme ja miten palveluidemme piiriin voi hakeutua. Olet myös tervetullut tutustumaan palveluyksiköihimme.

Kehitysvammaisten palvelut sopimuksilla ympäri Suomen.

Yksilölliset palvelut sopimuksilla

Palvelumme perustuvat hyvinvointialueiden, asiakkaiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa solmittuihin sopimuksiin. Tuotamme palveluita Kehitysvammaisten Palvelusäätiön tai muiden toimijoiden omistamissa tiloissa eri puolilla Suomea. 

Tukenan palvelut
Tuotamme palveluja kehitysvammaisille alueellisen tarpeiden pohjalta – ota meihin yhteyttä

Hyvinvointialueen päättäjä

Tukena Hyvä Elämä -palvelut® alueellisten tarpeiden pohjalta. Olemme valmiita uudistamaan ja laajentamaan palvelujamme tarpeidenne ja toiveidenne mukaan. Ota meihin yhteyttä, kun haluat keskustella kanssamme uusista, laadukkaista palveluista omalla alueellasi.

Arvostamme läheisten asiantuntijuutta kehitysvammaisten palvelujen kehittämisessä

Arvostamme perheiden asiantuntijuutta

Arvostamme kehitysvammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan ihmisen sekä perheiden asiantuntijuutta ja tuemme osallisuutta oman elämän, palveluiden ja toiminnan järjestämisessä sekä liittymisessä lähiyhteisöön. Kehittämällä yksilön tai perheen tarpeisiin perustuvia palveluita tuemme palvelurakenteen uudistumista ja kestävän hyvinvoinnin rakentumista.

Maistuva kotiruoka kehitysvammaisten arjessa

Maistuva ruoka osana hyvää elämää

Meillä on tarjolla maittavaa kotiruokaa. Aterioiden suunnittelussa ja toteutuksessa panostetaan siihen, että ruoka on maistuvaa ja asiakaslähtöisesti suunniteltua. Ruokalistojemme suunnittelun pohjana ovat ravitsemussuositukset, asiakkaidemme tarpeet ja makutottumukset. Huomioimme vuosittaiset juhlapyhät ja sesongit. Ruokiemme kotimaisuusaste on erittäin korkea. Yhteiskuntavastuullisena yrityksenä pidämme tärkeänä, että edistämme suomalaisen ruoan käyttöä.

koivu_puolikas_pieni
Tukenan palvelut

Asumispalvelut

Asumispalvelut sisältävät tarvittavan kokonaisvaltaisen tuen, ohjauksen ja avustamisen siten, että asukkaalle mahdollistuu omannäköinen sujuva arki. Tärkeitä tavoitteita ovat asukkaiden itsemääräämisoikeuden tukeminen, itsenäistyminen ja omatoimisuuden lisääntyminen yksityisyyttä ja yksilöllisyyttä kunnioittaen.

Yksilöllisistä palvelusuunnitelmiin perustuvista asumisen suunnitelmista ilmenevät asukkaan arkeen ja elämään sisältyvät tavoitteet ja toiveet ja niihin liittyvät yksilölliset ratkaisut. Suunnitelman toteutumista arvioidaan säännöllisesti yhdessä asiakkaan kanssa. Turvallinen koti ja asuminen tukevat muuta hyvää elämää.

Asumispalvelut sisältää apua, tukea ja ohjausta asiakkaan tarpeiden mukaan:

 • toimintakyvyn tukeminen eri elämän osa-alueilla

 • apu ja tuki ympärivuorokautista

 • ateriat, ruoan valmistus

 • vaatehuolto ja kodinhoito

 • puhtaudesta ja pukeutumisesta huolehtiminen

 • turvallinen lääkehoito ja terveyden ja hyvinvoinnin aktiivinen seuraaminen

 • asiointi ja henkilökohtaisista asioista huolehtiminen

 • asumispalveluiden asiakasmaksut määräytyvät asiakkaan hyvinvointialueen kanssa palvelusta tehdyn sopimuksen mukaisesti

Ota rohkeasti yhteyttä palveluyksikön johtajaan tai alueen palvelupäällikköön, kerromme mielellämme lisää palveluistamme. Annamme myös ohjeita siihen, miten palveluidemme piiriin voi hakeutua. Olet myös tervetullut tutustumaan palveluyksiköihimme.

Tukenan palvelut

Vapaat asunnot

Palveluyksiköissämme tällä hetkellä olevat vapaat asunnot ja asiakaspaikat:

Tukena Neliapila
Raisio, Varsinais-Suomi

Vapaana yksi paikka, joka sijaitsee kaksion yhteydessä. Kaksiossa asiakkaalla on käytössä oma makuuhuone. Asunnon yhteisiä tiloja ovat tupakeittiö ja wc/kylpyhuone.

Tukena Aarlanmarkki
Lapua, Etelä-Pohjanmaa

Vapaana 40 m² vuokra-asunto talon 2. kerroksessa. Asunnossa on eteinen, wc/kylpyhuone, keittiö ja makuuhuone sekä tilava parveke kauniilla jokirantamaisemalla. Asuntoon kuuluu myös lämmin häkkivarasto, joka sijaisee talon alimmassa kerroksessa.

Tukena Vennintähti
Rovaniemi, Lappi

Vapaana kolme kattonosturilla varusteltua huonetta, 28 m², oma wc/suihku.

Vapaana kolme huonetta, 28 m², oma wc/suihku.

Tukena Katariina
Turku, Varsinais-Suomi

Vapaana päätyasunto kerrostalon 2.kerroksessa.  Asunnossa on avokeittiö, kylpyhuone sekä parveke. Kerroksessa asuu autismin kirjon asiakkaita laajalla ikäjakaumalla.

Tukena Jokekoti
Veteli, Keski-Pohjanmaa

Vapaana kaksi asuntoa.

Tukenan palvelut

Henkilökohtaisen avun palvelut

Henkilökohtainen apu on avustamista kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toimissa – työssä, opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Avustajan työhön voivat kuulua kaikki ne tehtävät, jotka henkilö tekisi itse, mikäli hänellä ei olisi toiminnan rajoitteita aiheuttavaa vammaa tai sairautta.
Henkilökohtaisen avun tarkoituksena on lisätä yhdenvertaisuutta, itsenäisyyttä ja itsenäistä toimintakykyä sekä parantaa mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintaan yhdessä muiden kanssa vamman tai sairauden rajoituksista huolimatta.

Tuotamme henkilökohtaista apua palvelusetelillä, ostopalvelusopimuksella tai itse maksaville asiakkaille.

Tukenan palvelut

Lyhytaikaishoidon ja tilapäisasumisen palvelut

Tukenalla on pitkäaikaista kokemusta virikkeellisen lyhytaikaishoidon, ryhmätilapäishoidon ja tilapäisasumisen palveluiden tuottamisesta kotona asuville kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville lapsille, nuorille ja aikuisille.

Palveluyksikkömme tarjoavat seuraavia tilapäispalveluita kotona asuville henkilöille:

 • Lyhytaikaishoito 

 • Tilapäisasuminen palveluyksikössä

 • Päivähoito- ja osapäivähoito

 • Ryhmätilapäishoito

 • Kotiin vietävä lyhytaikaishoito

Lyhytaikaishoitoon ja tilapäisasumiseen voi tulla vanhempien loman tai omaishoitajan vapaan ajaksi. Hoitojakson pituus voi vaihdella muutamasta tunnista useaan viikkoon.
Tavoitteenamme on ammattitaitoisen henkilöstön avulla tukea asiakkaan itsenäistymistä sekä auttaa perheitä jaksamaan järjestämällä mahdollisuus vanhempien tai omaishoitajien lomaan.

Hinnoittelu

Palvelut perustuvat yksilölliseen maksusitoumukseen tai ostopalvelusopimukseen. Asiakas maksaa tilapäisasumisjaksoltaan ateriamaksun ja mahdollisen muun asiakkaan kotikunnan määrittämän palvelumaksun. Yksilölliset hinnat määritetään kotikunnan kanssa tuen tarpeen ja sovitun palvelun mukaan.

Ota yhteyttä, kerromme palvelusta mielellämme lisää.

Tukenan palvelut

Työhönvalmennus- ja työtoimintapalvelut

Työtoiminta on kokonaisvaltaisesti kuntouttavaa, työelämään valmentavaa ja sosiaalisia taitoja vahvistavaa toimintaa. Työtoiminta sisältää erilaisia kokoonpanotöitä, kiinteistöhuoltoon liittyviä tehtäviä, puhtaanapitoon liittyviä tehtäviä sekä käsitöiden ja puutuotteiden valmistamista. Valmennamme asiakastamme hänelle vahvoilla oppimisen alueilla ja pyrimme mahdollistamaan hänen siirtymisensä työkokeiluun tai jatko-opintoihin.

Työhönvalmennus on asiakkaan työhön sijoittumista edistävää toimintaa. Työhönvalmentaja tukee asiakasta sopivan työpaikan etsimisessä ja hakemisessa sekä ohjaa ja valvoo työskentelyä yhteistyössä työnantajan kanssa. Asiakkuus Tukenaan säilyy.

Ota yhteyttä oman alueesi palveluyksikön johtajaan tai palvelupäällikköön, kerromme mielellämme lisää palveluistamme. Olet myös tervetullut tutustumaan palveluyksiköihimme.

Tukenan palvelut

Päivätoimintapalvelut

Päivätoiminta on ohjattua ja suunnitelmallista osallisuutta tukevaa toimintaa. Tavoitteena on antaa elämänsisältöä, ylläpitää ja lisätä asiakkaiden tietoja ja taitoja, sekä edistää sosiaalista vuorovaikutusta asiakkaan ja muiden henkilöiden välillä.

Toiminnan suunnittelussa otamme huomioon asukkaiden yksilölliset taidot, tarpeet ja toiveet sekä niiden muutokset. Päivätoiminta voi sisältää esimerkiksi luovaa ja elämyksellistä toimintaa sekä kerho- ja pienryhmätoimintaa.

Tukenan palvelut

Tukiasumisen palvelut

Järjestämme tukiasumisen palveluita Tukenan palveluyksiköiden lähistöllä itsenäisesti asuville kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville ihmisille.

Tukiasumisen palveluihin kuuluu:

 • Yksilölliseen tarpeeseen perustuva tuki

 • Palveluyksikön toiminta tukipisteenä

Tukiasumisen palvelut on tarkoitettu sellaisille erityistä tukea tarvitseville aikuisille, jotka asuvat omassa kodissaan ja tarvitsevat tukea itsenäiseen asumiseensa ja elämiseensä. Tavoitteena on omaa osallisuutta tukeva itsenäinen ja täyden kansalaisuuden tarjoava hyvä elämä.

Tukiasumisen palvelut edellyttävät sopimusta kotikunnan kanssa.