Siirry sisältöön

Pride-kuukausi vähentää ennakkoluuloja ja juhlistaa ihmisten moninaisuutta

Joka vuosi kesäkuussa vietettävä Pride-kuukausi lisää osaltaan sateenkaari-ihmisten ja yhteisöjen näkyvyyttä ja pyrkii vähentämään ennakkoluuloja ja syrjintää.

Pride tekee seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ja erilaiset suhdemuodot näkyviksi, ajaa tasa-arvoa ja juhlistaa moninaisuutta.

Tukena haluaa osaltaan olla mukana edistämässä kaikkien ihmisten oikeuksia ja yhdenvertaisuutta ja siksi mekin olemme mukana juhlistamassa Pride-kuukautta. Tunnustamme ja kunnioitamme jokaisen ihmisen oikeuksia riippumatta heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan tai sukupuoli-identiteetistään.

Yhteisöissä, yrityksissä ja työpaikoilla yhdenvertaisuudesta huolehtiminen ei kuitenkaan saa jäädä kampanjoiden varaan, vaan tarvitaan konkreettisia tekoja, jotta jokainen yhteisön jäsen voi kokea olonsa hyväksytyksi ja turvalliseksi.

Tukena-säätiö on mukana kansainvälisessä FACTS-hankkeessa (2023–2026), joka edistää seksuaalisuuden ja sukupuoli-identiteetin monimuotoisuuden tunnistamista. Hankkeessa lisäämme ammattilaisten tietoja ja taitoja autismin kirjon henkilöiden tukemiseksi identiteettinsä vahvistamisessa.

Kehitysvammaisilla ihmisillä on oikeus tasa-arvoiseen, ihmisarvoiseen elämään omana itsenään aivan kuten kaikilla muillakin. Työpaikkana haluamme varmistaa, että Tukena on yhdenvertainen kaikille työntekijöillemme.

Pridea juhlitaan koko maassa kesäkuussa. Helsinki Pride on Suomen suurin ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtuma. Helsinki Pride -viikkoa vietetään 24.–30.6.2024. Kulkue ja puistojuhla toteutuvat Pride-viikon lauantaina 29.6.2024.