Siirry sisältöön
Nuori

Rajat rikki -toiminta väkivaltaisesti käyttäytyvän nuoren tukena

Rajat rikki -toiminta tarjoaa tietoa ja tukea nuorelle, kun oma aggressiivinen ja väkivaltainen käytös satuttaa, pelottaa ja lisää turvattomuutta nuoressa itsessään ja hänen lähipiirissään. Nuori tai nuoren läheinen, nyt on mahdollisuus saada tukea ja päästä mukaan toimintaan!

Oman aggressiivisuuden ja väkivaltaisuuden tarkastelu avaa mahdollisuuksia korjata tilannetta. Nuori, vaikka sinua pelottaisi, ota oma käytöksesi rohkeasti puheeksi. Tärkeintä on, ettet jää asian kanssa yksin ja saat tukea omien tunteidesi käsittelyyn ja keinoja, miten voit hallita käyttäytymistäsi.

Rajat rikki -toiminnassa keskitymme nuorten kanssa tehtävään työhön. Sovellamme väkivalta- ja kriisityön menetelmiä, jotka tukevat nuorta kohti väkivallatonta tulevaisuutta. Tuemme ja ohjaamme nuoria vastuulliseen toimintaan, tunnesäätelyyn ja itsetuntemukseen. Nuoret saavat keinoja sosiaalisiin taitoihin ja tilanteisiin, tunteiden hallintaan ja itsehillintään.

Pohdimme yhdessä nuoren kanssa, mitä väkivallan taustalla on, mistä aggressiivinen käyttäytyminen alkaa ja mikä siihen voi vaikuttaa. Nuoren väkivaltainen käytös on tärkeää katkaista ajoissa, ettei tilanne pitkity tai kehity vakavammaksi.

Toiminnassamme kiinnitämme huomiota myös nuoren lähipiirin tukemiseen. Vaikka toiminnan ydin on nuoren tukemisessa, keskeistä on myös läheisten tukeminen ja monitahoinen verkostotyö, jotta nuoren osallisuus ja toiminnallisuus lähiyhteisössä vahvistuvat.

On tärkeää erottaa ihminen hänen teoistaan, tukea nuorta ja välittää hänestä hänen väkivaltaisista teoistaan huolimatta.

Rajat rikki -työntekijän tapaamiset

Joskus nuorta auttaa, kun hän voi jutella perheen ulkopuolisen aikuisen työntekijän kanssa. Rajat rikki -tapaamiset nuoren kanssa ovat sensitiivisiä ja syyllistämättömiä, vaikka tapaamiset sisältävät keskustelua väkivallasta ja sen vaikutuksista. Nuori on arvokas ja yhdenvertainen teoistaan huolimatta. Arvostuksen, kunnioittamisen ja hyväksynnän myötä nuori voi muuttaa käyttäytymistään.

Nuorella voi olla tunnin tapaamisia työntekijän kanssa 5–12 kertaa.

Rajat rikki -ryhmätapaamiset

Ryhmätapaamisissa nuori voi tutustua muihin nuoriin, jotka myös pohtivat oman käytöksensä hallintaa. Pahoinvoinnin ja väkivaltaisen käyttäytymisen taustalla ovat usein nuoren tunnesäätelyn ja impulssikontrollin haasteet, vähäiset ihmissuhteet ja ulkopuolisuuden tunne.

Ryhmätapaamiset

  • tukevat nuorten yhdenvertaista sosiaalista kanssakäymistä ja turvallisuutta
  • vahvistavat nuorten valmiuksia rakentavaan ja arvostavaan vuorovaikutukseen
  • opettavat vireystilan ja tunteiden säätelytaitoja.

Ohjattu ryhmä 4–8 nuorelle 60–90 minuutin kestoisena tapaamisena toteutetaan 5–8 kertaa.

Nuori tai nuoren läheinen, ota rohkeasti yhteyttä!

Rajat rikki -toiminnan työntekijöinä toimivat Minna Kraft, Risto Räkköläinen ja Markku Vellas.

Olemme mielellämme käytettävissänne ja meihin voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä. Yhteydenotto on luottamuksellista. Yhteydenoton perusteella olemme yhteydessä ja sovimme tarvittavasta tuesta.

Ota rohkeasti yhteyttä yhteydenottolomakkeella!

Rajat rikki -toiminta

  • Rajat rikki -toiminta on suunnattu pirkanmaalaiselle 13–29-vuotiaalle tukea tarvitsevalle nuorelle tai nuorelle aikuiselle, joka oireilee väkivallalla tai muulla rajoja rikkovalla käytöksellä. Tukea tarvitsevalla nuorella voi olla kehitysvamma, neuropsykiatrisia piirteitä tai oppimisen ja ymmärtämisen haasteita.
  • Toiminnalla tuetaan nuoria löytämään keinoja vähentää aggressiivista ja väkivaltaista käyttäytymistä. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamasta toiminnasta vastaavat Tukena-säätiö ja Setlementti Tampere. Toiminta on maksutonta ja perustuu yksilö- tai ryhmätapaamisiin ja vertaistukeen.

Lisätietoja antaa

Markku Vellas