Tähtiomena_ryhmäkodit

Tähtiomenan kotiryhmät

Pihlaja (alakerta): 040 671 6364
Tammi (yläkerta): 040 642 8958
Tuomi (yläkerta): 040 834 9515