Siirry sisältöön

Tietosuojaseloste

Keitä olemme

Tukena-säätiö ja Tukena Oy
Pinninkatu 51, 33100 Tampere
puh. 0400 913 500 (vaihde)
etunimi.sukunimi@tukena.fi, yhteys@tukena.fi

Y-tunnus: 0906150-4 (Tukena-säätiö)
Y-tunnus: 2008528-3

Verkkosivustomme osoite: https://www.tukena.fi

Mitä henkilötietoja keräämme ja miksi

Palautelomake

Sivustomme (www.tukena.fi) käyttäjät voivat antaa palautetta sivuston palautelomakkeella. Keräämme palautelomakkeeseen täytetyt tiedot sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

Palautteen keräämisen peruste liittyy toimintamme kehittämiseen sekä velvollisuuteemme raportoida ja arvioida toimintaamme rahoittajillemme, kuten Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselle. Annettuja palautteita ei yhdistetä yksittäisiin palautteen antajiin.

Säilytämme kerättyä tietoa vain sen ajan, jonka palautteeseen vastaaminen tai palautteen muistiin kirjaaminen vaatii. Tietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin.

Ilmoittautumislomakkeet

Sivustomme (www.tukena.fi) käyttäjät voivat ilmoittautua sivustolla seminaareihin, koulutuksiin, leireille ym. tapahtumiin erillisillä ilmoittautumislomakkeilla. Keräämme ilmoittautumislomakkeisiin täytettyjen tietojen lisäksi käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

Käytämme henkilötietoja tarvittavaan yhteydenpitoon ilmoittautujien kanssa: tapahtumien suunnitteluun, organisointiin, toteutukseen ja kehittämiseen, palautteiden keräämiseen, tapahtumiin liittyvään tiedottamiseen, materiaalien lähettämiseen sekä laskutukseen ja muuhun maksuliikenteeseen.

Säilytämme kerättyä tietoa vain tapahtumien järjestelyn, tapahtumaa edeltävän yhteydenpidon, sitä seuraavan palautteen keruun ja rahoittajien edellyttämän raportoinnin ajan. Tämän jälkeen poistamme henkilötietoja sisältäneet rekisterit. Henkilötietoja voidaan luovuttaa tapahtumien järjestäjäkumppaneille silloin, kun se on tapahtuman suunnittelun ja yhteydenpidon kannalta välttämätöntä. Tietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin.

Tilauslomake

Sivustomme (www.tukena.fi) käyttäjät voivat tilata sivuston tietopankista raportteja sekä oppaita ja työvälineitä erillisellä tilauslomakkeella. Keräämme tilauslomakkeeseen täytettyjen tietojen lisäksi käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

Käytämme henkilötietoja tilatun aineiston postittamiseen ja laskutukseen. Säilytämme kerättyä tietoa vain aineiston toimittamiseen ja maksuliikenteeseen tarvittavan ajan. Toimitettuamme tilatun aineiston poistamme henkilötietoja sisältäneet rekisterit. Tietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin.

Uutiskirje

Julkaisemme sähköisen uutiskirjeen noin kaksi kerta kuukaudessa. Uutiskirjeen voi tilata tämän verkkosivun alapalkissa olevan tilauslomakkeen kautta. Kirje lähetetään sähköpostitse sen tilanneille. Henkilötietoja käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Kirjeen tilaajista tallennetaan vain sähköpostiosoite ja nimi. Uutiskirjeen tilaajalla on jokaisen uutiskirjeen vastaanottamisen yhteydessä mahdollisuus perua tilaus.

Evästeet

Jos käyttäjä jättää kommentin sivustolle, hän voi valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokaisella kerralla uudelleen kommenttia lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.

Kun kirjaudut sisään asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä.

Mikäli julkaiset artikkelin tai muokkaat olemassa olevaa tallennamme selaimeen evästeen, joka sisältää muokattavan artikkelin ID:n. Eväste vanhenee yhdessä vuorokaudessa.

Media

Ulkopuoliset käyttäjät eivät voi ladata mediatiedostoja sivustollemme. Emme julkaise sivustollamme kuvia, joihin on tallennettu paikkatieto (exif gps).

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Sivustomme (www.tukena.fi) tekstit voivat sisältää upotettua sisältöä, kuten videoita, kuvia ja artikkeleita. Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä kävijätietoa, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Analytiikka

Käytämme verkkosivuillamme Google Analytics -analytiikkapalvelua. Google Analytics kerää tietoja palvelun käytöstä ja näyttää tulokset raportteina ja tilastoja. Se ei kerää yksittäisten sivuston käyttäjien henkilötietoja eikä tietoa heidän käyttäytymisestään sivustolla.

Kenelle jaamme tietoja

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Olemme ulkoistaneet IT-hallintaa ulkopuolisille palveluntarjoajille seuraavasti:

  • Sagura Oy: Verkkosivustomme ohjelmistopalvelut
  • Seravo Oy: Verkkosivustomme hosting-palvelut, palvelimen hallinnointi ja suojaus.
  • Tieto Oyj: Verkkolaskuoperaattori

Emme luovuta tietoja säännönmukaisesti muille tahoille. Voimme luovuttaa henkilötietoja vain tässä selosteessa mainittuihin käyttötarkoituksiin toimintamme ja tapahtumiemme yhteistyökumppaneille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Noudatamme huolellisuutta henkilötietojen käsittelyssä. Tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojaamme asianmukaisesti tarpeellisin teknisin ja organisatorisin keinoin. Koska säilytämme rekisteritietoja Internet-palvelimilla, huolehdimme laitteistojen fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta asiaankuuluvasti.

Huolehdimme siitä, että tallennettuja tietoja, palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Kuinka kauan säilytämme tietoja

Mikäli jätät kommentin, kommenttia ja sen metatietoa säilytetään toistaiseksi. Tämä tehdään siksi, että voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat kommentit automaattisesti sen sijaan, että säilyttäisimme ne moderointijonossa.

Mitä oikeuksia sivuston käyttäjällä on omiin tietoihinsa

Sivustomme (www.tukena.fi) käyttäjä voi pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistaan, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka hän on meille antanut. Henkilötietojen poistoa voi myös pyytää. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Tietosuojaselosteemme

Ohessa Tukena-säätiön tietosuojaselosteet pdf-muodossa:

 

Lisätietoja antaa

Tuomas Lehtonen

ICT-suunnittelija
tietosuojavastaava

Mari Harju

hallintopäällikkö
Tukena Oy