Skip to content
Lukuaika alle minuuttiLukuaika minuuttia

Vahvuutemme olemme me kaikki yhdessä

TUKENA HALLINTO

Sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksen myötä syntyneiden hyvinvointialueiden tehtävänä on kuluvan vuoden alusta alkaen ollut turvata alueellaan asuville ihmisille yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut ja parantaa palveluiden saatavuutta. Kehitysvamman tai muun syyn vuoksi apua ja tukea tarvitsevien ihmisten ja heidän läheistensä palvelut ovat pieni osa hyvinvointialueiden toiminnallista kokonaisuutta, mutta vammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen sitäkin tärkeämpiä.

Kehitysvammaisilla ihmisillä itsellään, heidän läheisillään ja saman arvopohjan omaavilla toimijoilla tulee olla keskeinen rooli, kun hyvinvointialueilla tehdään päätöksiä esimerkiksi palveluverkkoratkaisuihin, erilaisiin avun ja tuen muotoihin sekä niiden järjestämistapoihin liittyen. Riittävistä palveluista ja ratkaisuista on huolehdittava. Tätä tarkoitusta varten olemmekin Kehitysvammaisten Palvelusäätiössä ja Tukenassa määritelleet yhdeksi strategiseksi tavoitteeksemme voimavaroja vahvistavan kasvun. Palvelusäätiö ja Tukena tarjoavat tänä päivänä palveluitaan Ahvenmaata lukuun ottamatta kaikilla hyvinvointialueilla ja Helsingissä. Kasvulla ja valtakunnallisilla palveluillamme haluamme mahdollistaa sen, että kehitysvamman tai muun syyn vuoksi apua ja tukea tarvitseva ihmiset ja heidän läheisensä pääsevät toimintamme ja palvelujemme piiriin niin halutessaan.

Olemme mielellämme yhteistyössä hyvinvointialueiden, tukipiirien ja tukiyhdistysten kanssa keskustelemassa palveluidemme laajentamisesta alueellisten tarpeiden mukaisesti. Voimme olla mukana ostamassa asuntoja tai rakennuttamassa ryhmä- ja korttelihankkeita. Vaihtoehtoina ovat myös olemassa olevien palveluyksiköiden ja palveluiden siirtäminen kokonaisuutena Tukenalle ja Palvelusäätiölle yrityskaupoilla ja liiketoimintasiirroilla. Palvelusäätiö on tulevaisuudessa hyvinvointialueiden ja muiden toimijoiden kumppani kehittämistoiminnassa ja yleishyödyllisissä palveluissa. Edetessään uusi Vammaispalvelulaki mahdollistaa kehittää ja tuottaa näitä palveluita, kuten valmennusta, tuettua päätöksentekoa, erityistä osallisuuden tukea sekä lasten palveluita.

strategiakuva

Tärkeä osa toimintakulttuuriamme on taustamme Tukiliitossa. Se näkyy arvoissamme ja toimintatavoissamme. Merkittävä osa Tukena Hyvä Elämä -palveluista on käynnistynyt yhteistyöstä läheisten kanssa, ja kaikissa palveluissa yhteistyö läheisten kanssa on merkittävässä roolissa. Muuttuvassa toimintaympäristössä myös tämän taustan merkitys elää ja muuttuu. Olemme hallitusten kanssa käynnistäneet keskustelua siitä, mitä taustamme merkitsee tässä ajassa; meille organisaationa, yhteisöissämme ja asiakkaillemme. Haluamme keskustella aktiivisesti Tukiliiton jäsenten kanssa siitä, minkälaisia odotuksia, toiveita ja myös huolia tulevaisuuteen liittyy ja miten voimme yhdessä olla näitä ratkaisemassa niin yksilötasolla, alueellisesti kuin yhteiskunnassa. Jotta palveluillamme voimme olla mahdollistamassa hyvää elämää vaatii se hyvinvoivan henkilökunnan ja toimivat vuorovaikutussuhteet henkilöstön ja asiakkaan läheisten kanssa. Tämän yhteistyön onnistuminen on meille keskeinen menestystekijä.

Meillä on mahdollisuus ponnistaa tulevaan hyvältä ja vakaalta pohjalta. Haluamme varmistaa toimintakulttuurimme, toimintojemme ja palveluidemme laadun säilymisen ja samalla ennakoida tulevaisuuden vaatimuksia ja odotuksia.

Jere Metsähonkala aloitti KVPS Tukena Oy:n toimitusjohtajana 1.7.2023. Hän on tullut töihin KVPS-konserniin vuonna 2002 Harjavallan Hopeanuolen palvelukodin johtajaksi ja jo useiden vuosien ajan on johtanut Tukenan valtakunnallista palvelutoimintaa. Hänellä on näin ollen laaja kokemus ja näkemys omaisjärjestötaustaisen, arvopohjaisen palvelutoiminnan johtamisesta.

Blogin kirjoitti Kehitysvammaisten Palvelusäätiön toimitusjohtaja Kirsi Konola ja KVPS Tukena Oy:n toimitusjohtaja Jere Metsähonkala.

Jaa blogi ystävillesi