Siirry sisältöön
Itsemääräämisoikeus videokuvana

Vammaispalvelulain uusi palvelu – Katso video valmennuksesta!

Valmennus sisältyy uutena palveluna tulevaan vammaispalvelulakiin. Itsenäinen elämä ja osallisuus yhteisössä mahdollistuvat, kun jokaiselle taataan lain mukainen oikeus valmennukseen.

Uusi vammaispalvelulaki tulee voimaan vuoden 2025 alussa. Lausuntokierros on parhaillaan käynnissä. On tärkeää, että lain mukaisia palveluja saavat sellaiset vammaiset henkilöt, jotka niistä hyötyvät.

Valmennus tulee uutena palveluna vammaispalvelulakiin.

Mitä valmennus tarkoittaa – katso video!

Mihin valmennusta tarvitaan?

Valmennuksen tarkoituksena on vahvistaa vammaisen ihmisen itsenäisessä elämässä tarvitsemia taitoja ja parantaa hänen toimintakykyään elämän muutostilanteissa.

Oikeus saada valmennusta kuuluu niille henkilöille, jotka tarvitsevat sitä

  • oppiakseen uusia tai vahvistaakseen olemassa olevia itsenäisessä elämässä tarvittavia taitoja.
  • selviytyäkseen elämän muutostilanteissa tai valmistautuakseen tällaisiin tilanteisiin.

Muutostilanteet voivat olla esimerkiksi itsenäistymiseen, lapsuudenkodista omaan kotiin muuttamiseen tai ikääntymiseen liittyviä tilanteita.

Taidot tarkoittavat itsenäisessä elämässä tarvittavia taitoja, esimerkiksi kommunikaation ja vuorovaikutuksen taidot, teknisten laitteiden ja digisovellusten käyttötaidot, ympäristön hahmottaminen ja liikkuminen erilaisissa toimintaympäristöissä, ajan hahmottaminen, kodinhoidon suunnittelu ja toteutus, asiointi, rahankäyttö ja muut vastaavat toiminnot.

Valmennusta voidaan toteuttaa henkilökohtaisena tai ryhmässä annettavana palveluna tai osana muuta palvelua. Valmennus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä eri ammattilaisten kanssa. Tavoitteet, sisältö, tarvittava määrä ja toteutustapa arvioidaan yhdessä vammaisen henkilön ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa.

Tukena kehittää ja toteuttaa valmennusta

Tukena-säätiö on toiminut vammaisten ihmisten ja perheiden rinnalla erilaisissa elämänmuutoksen tilanteissa vuosikymmenten ajan. Tämän kokemuksen pohjalta olemme kehittäneet erilaisia malleja itsenäisen elämän, muuton, ikääntymisen ja vanhemmuuden tukemiseen.

Haluamme omalta osaltamme edesauttaa tulevan valmennuspalvelun toimeenpanoa yhteistyössä perheiden, hyvinvointialueiden ja eri yhteistyökumppaneiden kanssa – kaikkia osapuolia kuullen ja hyviä malleja juurruttaen.