Skip to content
Lukuaika alle minuuttiLukuaika minuuttia

Yritysyhteistyö sosiaali- ja terveysalanopetuksessa – case vammaistyön osaamisala

TUKENA HALLINTO, TURKU

Hyvinvointiteknologian simulaatiotila on 6Aika: 365/12 – Aina avoin ammatillinen oppilaitos -hankkeessa kehitetty oppimisympäristö, mikä tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden työelämälähtöiseen oppimiseen. 365/12-hankkeessa hyvinvointiteknologian parissa on rakennettu työelämäverkostoja, jotka ovat mahdollistaneet opiskelijoiden nähdä ja kuulla, minkälaisia laitteita ja osaamista työelämässä tarvitaan.

Turun ammatti-instituutissa käynnistyi tammikuussa 2020 työelämän pitkään toivoma ja hartaasti odottama Vammaistyön osaamisala sosiaali- ja terveysalan lähihoitajakoulutukseen. Osaamisala käynnistyi ns. nonstop-ryhmänä, jossa on mahdollista aloittaa opiskelu joustavasti oman elämäntilanteen mukaan. Opintoja on mahdollista suorittaa päiväopintoina sekä oppisopimuksella erilaissa vammaistyön palveluita tarjoavissa yrityksissä. 

Vammaistyö on toiminta-alueena ja asiakaskunnaltaan laaja. Asiakkaan iän tuomat erityspiirteet sekä fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja kognitiivisen toimintakyvyn tuen tarpeet ovat yksilöllisiä. Monipuolinen yritys- ja työelämäyhteistyö on vammaistyön osaamisalaryhmän oppimisen ja kehittymisen edellytys ja lähtökohta.

 
Yhteistyö työelämän kanssa

TAIn hyvinvointiteknologian koulutusala tekee yhteistyötä alan yritys- ja työelämätoimijoiden kanssa. KVPS Tukena Oy on yksi yhteistyökumppaneista, jonka kanssa yhteistyö on innostavaa ja soljuvaa. KVPS Tukena Oy on merkittävä toimija vammaistyön alalla: Suomessa yrityksellä on kaikkiaan 40 palveluyksikköä, joista Varsinais-Suomessa yhdeksän palveluyksikköä. Tukena onkin aktiivinen kehitysvamma-alan toimintojen ja palveluiden kehittäjä, jolta esim. Turun kaupunki ostaa palveluja. KVPS Tukena Oy on omaisjärjestötaustainen palveluntuottaja, jonka omistaa Kehitysvammaisten Palvelusäätiö. Heidän visiona on kehitysvammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan ihmisen osallisuus, hyvä elämä sekä läheisten luottamus.

Kuluneena syksynä KVPS Tukena Oy osallistui TAI:n Ruiskadun kampuksella järjestettyyn opiskelijoille ja opettajille suunnattuun tapahtumaan ”Kurkistuksia TAI:n kumppaniyhteistyön mahdollisuuksiin”. Asumisen arjesta ja juhlasta kertoi ryhmä asukkaita ja henkilökuntaa, lisäksi palvelupäällikkö Taru Liimatta esitteli yrityksen toimintaa opiskelijoille striimatulla luennolla. Taru Liimatta kokee Tukenan monipuolisen työelämäyhteistyön olevan olennainen osa vammaistyön tunnettavuuden ja vetovoimaisuuden lisäämistä. Hän pitää tärkeänä myös aidosti omasta työstään kiinnostuneiden osaajien rekrytoimista. Tapahtuma mahdollisti alan opiskelijoiden tavoittamisen ja henkilökohtaisen kontaktoinnin.   

Ruiskadun kampuksen uusi Oppimo-tila avaa mahdollisuuksia myös työelämälähtöiselle koulutusyhteistyölle: esimerkiksi palveluyksikössä tapahtuvan vierailun sijaan kokemusasiantuntijat voivat tulle vierailemaan koululle, teemoina esim. tärkeät osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden tukemisen asiat tai ikääntyvien kehitysvammaisten hoidon ja ohjauksen erityispiirteet.

Myös teknologia avaa uusia mahdollisuuksia ja ajasta ja paikasta riippumatonta opiskelua ja osallistumista: Taru Liimatta ideoi mallia esimerkiksi Teamsin avulla tapahtuvasta asukkaiden, henkilökunnan ja opiskelijoiden etäkohtaamisista. Myös koulun teoriaopetukselle olisi mahdollista avata tervetullutta työelämäulottuvuutta opettajan ja opiskelijoiden päästessä osallistumaan esimerkiksi asiakkaan palveluiden suunnittelupalaveriin etäyhteydellä, luonnollisesti asiakkaan ja hänen läheistensä luvalla.

 
Ensimmäiset vammaistyöhön suuntautuneet lähihoitajat valmistuvat Turun ammatti-instituutista

Ensimmäiset vammaistyöhön suuntautuneet lähihoitajat ovat valmistumassa Turun ammatti-instituutista joulukuussa 2020. Tämän ensimmäisen osaamisalan toimintavuoden aikana olemme olleet erityisen iloisia vammaistyön yritysten ja järjestöjen avoimuudesta ja aktiivisuudesta meidän kanssamme tehtävään yhteistyöhön! Olemme päässeet tutustumaan vammaistyön asiakkaiden elämänkaaren eri vaiheisiin opintokäynneillä vammaistyön yrityksissä.

Blogin kirjoitti opettaja Taina Halsvaha, Turun Ammatti-insituutti.

Jaa blogi ystävillesi